مارکتینگ و خدمات SEO

طراحی و ارسال خبرنامه

ايميل ماركتينگ جديدترين شيوه تبليغات دردنياي پيشرفته امروز ميباشدو اكثر سايتهاي اينترنتي وشركتها خصوصا در كشورهاي امريكا، ژاپن ، چين ازاين شيوه نوين جهت معرفي خود استفاده ميكنند زيرا علاوه براينكه نسبت به ديگر روشهاي تبليغات مانند تيزر تلويزيوني، آگهي در روزنامه ها، تبليغات بروي بيلبوردها فوق العاده ارزانتر است جنبه هاي رواني مثبتي نيز ايجاد ميكند. وقتی ايميل تبليغاتی شما مستقيما از طرف شما به شخص گيرنده ارسال شود اين احساس در شخص بوجود ميايد كه به او احترام گذاشته شده و توجه و علاقه او به ايميل دريافتی بيشتر خواهد شد. تبليغات آنلاين امروزه در سرتاسر جهان به عنوان يكي از مؤثرترين روشهای تبليغات بكار مي رود. اين نوع تبليغ در شرايط مختلف هم در مواردی كه نياز به يك تبليغ سريع و انفجاری مي باشد كاربرد دارد و هم در تبليغات گسترده و مستمر.

برخي از مزايای تبليغات آنلاين نسبت به تبليغات سنتی عبارتند از:

1- سرعت: تبليغات آنلاين سريع بدست هدف مورد نظر مي رسد.
2- اطمينان: بدليل قابليتهاي كنترل آنلاين اين گونه تبليغات براحتي مي توان از رسيدن تبليغ بدست هدفها مطمئن بود، در صورتيكه در تبليغات سنتي همواره اين كار با حدس و گمان انجام مي شود.
3- كارائیي بالاتر: در روشهایي تبليغات آنلاين احتمال آنكه شخصی تبليغ شما را باز كند بدليل جذابيتهاي تصويري و معمولا تازگي، بيشتر از تبليغات سنتي مانند پست مستقيم (Direct mail ) و با تبليغات عمومي روزنامه اي و مجله اي مي باشد.
4-ارتباط دو طرفه: در تبليغات آنلاين امكان ايجاد ارتباط دوسويه باكاربروجوددارد.
5- ارزانتر بودن : تبليغات آنلاين بدليل عدم استفاده از مواد فيزيكي مانند كاغذ و جوهرو سيستمهاي حمل و نقل مانند پست هميشه نيست به تبليغات سنتي ارزانتر مي باشد .
6- گروه مخاطبان: در تبليغات آنلاين گروه مخاطبان همواره جزو طبقه متوسط و مرفه جامعه با قدرت خريد بالاتر مي باشند. معمولا افراد تحصيل كرده بوده و گروه مديران و راهبران جامعه نيز در اين مجموعه مي باشند.